เศรษฐกิจ

วิธีตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 รู้ผล “ผ่าน-ไม่ผ่าน” ทันที!

วิธีตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุดด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ และหน่วยงานรับลงทะเบียนแบบง่ายๆ รู้ผลทันที “ผ่าน-ไม่ผ่าน”

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบกลางเพิ่ม 9.1 พันล้านบาท สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมเป็นวงเงิน 63,427 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับมีอยู่ราว 14.5 ล้านคน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมการปกครองจำนวน 19.6 ล้านคน โดยเริ่มประกาศผลในวันที่ 1 มี.ค. 66 เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ และหน่วยงานรับลงทะเบียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่

ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย
ธ.ก.ส.
สำนักงานคลังจังหวัด
ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
ศาลาว่าการเมืองพัทยา
รวมถึงตรวจสอบผ่านทางโทรศัพท์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 เศรษฐกิจ

วิธีการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบได้ 2 แบบ
วิธีตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง
เข้าเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th
เลือกตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด
กดตรวจสอบข้อมูล
ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติว่าผ่านหรือไม่
วิธีตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานรับลงทะเบียน กดที่เมนู ค้นหาข้อมูลการลงทะเบียน
กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติว่าผ่านหรือไม่