ธุรกิจ

ทวิภาคี แพรนด้า จิวเวลรี่ เจียระไนคุณค่า

ทวิภาคี แพรนด้า จิวเวลรี่ เจียระไนคุณค่า ปั้นเยาวชนสู่ช่างฝีมือเครื่องประดับไทย

“เพชร” จะเปล่งประกายความงดงามได้ ย่อมต้องผ่านการเจียระไนโดยช่างฝีมืออย่างพิถีพิถันและประณีต จนเป็นเพชรที่เลอค่า เยาวชนก็เช่นกัน หากได้รับการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจนเกิดความชำนาญ และพัฒนาทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง ย่อมมีความพร้อมที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต เสมือนเพชรที่ส่องประกายคุณค่าในตนเองได้เช่นกัน

ธุรกิจ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PRANDA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนากำลังคนด้านช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณี จึงใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในฐานะผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่รังสรรค์งานฝีมือคุณภาพสูง โดยช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญที่สั่งสมประสบการณ์มานาน โดยเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องประดับอัญมณี ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยลงนามความร่วมมือกับ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ซึ่งตลอดระยะเวลา 22 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณีสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปแล้วกว่า 2,500 คน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> รู้จัก ไฮโซเบญจ เบญจรงคกุล สามีของ “แอริน ยุกตะทัต” ทายาทตระกูลดังรวยมโหฬาร